Räddningstjänsten

Räddningstjänsten

Vi inom räddningstjänsten arbetar för ett säkrare samhälle. Vi tar oss an bränder, drunkningar och trafikolyckor och vi agerar vid stormskador, ras, kemolyckor och farliga utsläpp. Vi arbetar också med samhällsplanering, organtransporter, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Vi jobbar 24 timmar om dygnet och är alltid redo att hjälpa till. 

Vid större event finns vi ofta uppställda och pratar om konsekvenser med att inte ha en fungerande brandvarnare. Om olyckan ändå är framme är vi där för att rädda. Vi agerar snabbt, säkert och effektivt för att lösa situationen. Efter en insats finns också lärdomar att dra för att förbättra våra metoder. Här ska både vi, den enskilde och omgivningen få fullt utbyte av vår professionella kompetens.