Kontrakt 2024 SEC Kring Uppgift Hantering

Stockholm Emergency Clan, kontrakt angående sekretess och behandling av personuppgifter.

Genom att skriva under detta kontrakt och överenskommelse går jag här med på att inte lämna eller läcka ut några personuppgifter kring någon ansökande, lämnad, utesluten samt nuvarande medlem, under några som helst omständigheter. Personuppgifter inkluderar då förnamn, efternamn, E-mail, ålder, ort, intressen samt eventuella sjukdomar. Jag tar även på mig fullt ansvar vid eventuellt läckage jag orsakar.

Om jag kommer på eller finner att ett läckage av någon form sker eller skett, ska jag genast kontakta någon i klan ledningen som därefter ska skicka in en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten angående detta om läckaget anses vara tillräckligt stort. Jag ska även meddela någon som är webbansvarig på Stockholm Emergency Clan som därefter ska meddela alla som har konton hos oss att ett läckage av någon form har skett.

Om detta kontrakts bryts går jag med på de konsekvenser som kommer ske mig. Vid brott mot kontraktet har Stockholm Emergency Clan full rätt att utesluta mig omgående samt att göra en polisanmälan på detta. Samtliga brott mot våra sekretessvillkor kan kommas att rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten om omständigheterna kräver det.

Undertecknat Stockholm Emergency Clans dataskyddsansvarig Christopher Åsén.