Ambulansen

Ambulanssjukvården

Letar du efter ett varierande yrke där inga dagar är som dem andra? Gillar du att hjälpa andra? Är du en flexibel person som tycker om att samarbeta med andra?

Svarat ja? Då låter du absolut som rätt person för oss på ambulansen!

Inom ambulanssjukvården i Stockholm bemannar vi totalt sju stationer där vi har ett stort utbud av olika fordon, bland annat akutambulanser, akutläkarbilar, sjukvårdsledningsenheter och ambulanshelikoptrar. Dessa bemannas av vår personal vilket kan vara allt från ambulanssjukvårdare till akutläkare. För dig som är intresserad av att lära dig mer har vi en mängd olika vidareutbildningar och delegeringar. 

Våra dagar är otroligt varierande, ena timmen kan du ha ett barn som ramlat och slagit sig och nästa timme kan det vara en stor brand! Detta gör ambulansen till en bra arbetsplats, du får stor variation, bred erfarenhet och hög kompetens.

När du genomgått grundutbildningen blir du ambulanssjukvårdare och sedan har du möjlighet att vidareutbilda dig till sjuksköterska, ambulanssjuksköterska,  anestesisjuksköterska och sist men inte minst akutläkare. Det finns även en mängd olika specialtjänster du kan utbilda dig inom under resans gång. Du kan läsa mer om dem nedan.

Mediflight

Ambulanshelikoptern verkar främst i de norra delarna av länet och disponerar två helikoptrar. Med helikoptrarna kan vi snabbt nå nödställda ute i skärgården eller på andra svårtillgängliga platser, akut sjuka som befinner sig långt ifrån närmsta vägambulans och snabbt transportera svårt sjuka patienter från olycksplats till sjukhus. Är flyget inte ute på akuta larm kan man även bistå vägambulanser med transporter av patienter in till sjukhus i staden. 

Som sjuksköterska på ambulanshelikoptern får du utöver ett väldigt omväxlande arbete även en oslagbar utsikt över Stockholmsområdet på köpet. 

MICU - Mobile Intensive Care Unit

Intensivvårdsambulansen ansvarar för att transportera svårt sjuka patienter till och från intensivvårdsavdelningar i och utanför Region Stockholm. Man ansvarar även för transporter till ECMO-centrum på Karolinska sjukhuset från hela landet. I vissa fall hämtar man även patienter på Arlanda som ankommer med ambulansflyg från andra delar av Sverige.

I intensivvårdsambulansen arbetar en ambulanssjuksköterska och en ambulanssjukvårdare tillsammans med sjuksköterska eller narkosläkare från intensivvårdsavdelningen patienten ska transporteras till.

PAM - Psykiatrisk Akut Mobilitet

PAM-enheten hjälper dem som lider av psykisk ohälsa och finns där för dig när du behöver det som mest. Två psykiatrisjuksköterskor och en ambulanssjukvårdare åker på larm över hela Stockholms Län, allt från mindre komplexa psykiatriska bedömningar till SPIS-Larm (SuicidPrevention Inom Stockholms län).

PAM stöttar även ofta polisen med bedömningar och hänvisningar av personer med psykiska besvär.

Interiören i PAM-enheten skiljer sig lite åt från en vanlig ambulans också, båren är ersatt med två stolar och ett bord för att kunna ha samtal i bilen. Därmed transporterar inte heller PAM patienter till sjukhus, behövs det transportar akutambulans eller polis patienten dit det behövs.

Sjukvårdsledning

I sjukvårdsledningsenheterna arbetar erfaren och specialutbildad personal, deras uppgift är att leda sjukvårdens insats på skadeplats vid större händelser. Att arbeta på ledningsenheterna innebär mycket samverkan med Polisen och Räddningstjänsten, för att gemensamt leda större insatser med alla tjänster inblandade.

Vi har totalt tre enheter varav en är specialiserad inom CBRNE (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen). Dessa tre enheter är bemannade dygnet runt, arbetar över hela Stockholms län och åker dit de behövs.

Transportambulansen

För de patienter som inte är så allvarligt sjuka att de behöver åka akutambulans, men som ändå behöver lite övervakning under färden finns transportambulansen! Dess främsta uppdrag är att transportera patienter mellan vårdinrättningar inom länet, för att avlasta akutambulanserna när behovet är som störst, dvs dagtid. Jämfört med akutambulanserna är de lättare utrustade, både avseende teknisk apparatur och läkemedel.

Transportambulansen åker aldrig på vanliga larm, men den är utrustad med blåljus ifall patienten ombord skulle bli sämre och man snabbt måste ta sig till sjukhus!

Akutläkarbil & Jourläkarbil

För de riktigt svårt sjuka patienterna finns både akutläkarbilar och jourläkarbilar i tjänst. Akutläkarbilarna är i tjänst dygnet runt, bemannas av en läkare samt ambulanssjukvårdare, och åker som förstärkningsenhet på larm om svårt sjuka patienter, hjärtstopp, svåra trauman och liknande. Tack vare den högre kompetensen i akutläkarbilen kan patienten få ett bättre omhändertagande direkt på platsen innan denne transporteras till sjukhus.

Jourläkaren är i tjänst kvällar och nätter, dess främsta uppdrag är att åka på bedömningar av sjuka personer i hemmet, för de som inte har möjlighet att ta sig till akutmottagningen eller vårdcentralen. Vid allvarliga händelser och svårt sjuka patienter kan den även bistå ambulanssjukvården.

Vi har som du ser många olika enheter för särskilda ändamål, du kommer därför få en bred och erfarenhetsrik utbildning. Om du har tidigare erfarenheter blir vi jätteglada för det, men det är absolut inget krav då vi alla har olika bakgrunder och erfarenheter.

Vi har ett öppet klimat där alla är välkomna med ideer, kunskaper och erfarenheter! Det är det som ger ambulansen en chans att utvecklas i rätt riktning. 

Vi hoppas på att få se just Din ansökan!
Med Vänlig Hälsning
Ambulansledningen, Stockholm Emergency Clan